.. .51

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 542


 


313; 11, 11, 15.
196, 197, 198, 217, 227, 234, 254.
66, 156, 157, 170, 295.
103.
4, 108, 433; 24.

18, 38, 50, 156, 157, 160, 234, 244, 246, 281, 292, 293, 303, 333, 342, 390, 433; 4, 21, 24, 29.
326, 339.
Φ
3, 22, 23, 32, 71, 110, 264, 267, 320, 345, 347, 539; 16.
13.
, 180, 221, 235, 573. . .
(-) 43, 271.

- 231, 240, 421, 422, 426; 10.
. - ; .
11, 21, 29, 37, 38, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 65, 67, 68, 75, 78, 81, 82, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 98, 102, 103, 104, 108, 111, 113, 121, 161, 280. . .
543

............................................................................................................... VII
1919 .
1. . 1 .......... 3
2. . . . 1 ................................................................ 34
*3. . 2 ............ 4
4. . . , . . -, . .
. 2 .................................................................................................. 45
5. . . . 3 ............................................................................................. 5
6. X. . . 5 ....................................................... 5
7. . . . 5 ....................................................................................... 6
8. . . . 5 ................................................................................. 6
9. . . -. 8 ........................................... 7

10. . 8 ........................................ 78
11. . 8 ................ 8
.
... 541
... 544
, 75 . industrika.ru.