.. .27 .01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  


. . 333


 


. " " , , , , - , , . "", , . . , , , , , " " .
, "", . . , , . , , :
( )

. . . .
v v v v
.
1880...... 8,4 1,6 ? 0,9 0,5 0,4 2,6
1888...... 12,4 2,0 1,5 2,1 1,1 0,4 4,5
1908...... 23,2 4,2 3,7 4,2 7,1 2,2 13,9
4 41/4% , "" , , . " ".
* National Monetary Commission "Die Bank" ( "", .), 1910, 2, . 1200.
... 332
... 334

, 75 . industrika.ru.