.. .54

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 830


 


42. (). 16 ............................................................ 1920
43. . . . 16............................................................................. 20
44. . . . 17 .............................................................................. 20
45. . . . 17 .............................................................................. 21
*46. . . . 17 ............................................... 21
47. Η. Η. . 17 21 ...................... 2122
48. . . , 18 .................................................................. 22
49. . 18 ................................................................................................. 2223
50. . . . 18 22 ...................................................... 23
51. . . . 19 ....................................... 2324
52. . 19 .............. 24
53. . . . 19 ................................................... 25
54. . 19 ................................................................ 26
55. . . (). 19 ... 28
56. . . . 19 ............................................................................ 2627
*57. . . (). 19
..........................................................................................................................
27
58. . . . 19 ........................................................................... 28
*59. . . . 20 .............................................................................. 28
60. . 21
.......................................................................................................................
29
61. . . , X. . , . . , . . -
, . . . 21 ......................................................... 2930
62. . . . 21 .................................................... 30
63. . . . 21 ......................................... 30
*64. ҭ
. 21 ............................ 31
... 829
... 831
, 75 . industrika.ru.