.. .52

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 548


 


4. . 18 ................. 299300
5. . . , . . -
, . . , , έ
4, 6 1 , ­
. . . 25 ............................................... 300301
1921 .
6. . 7................................................ 301302
7. (). 12 .................................. 302
8. . 2
................................................................................................................ 302303
9. , -
, , , , -
, , . 3 .............................. 304305
10. . . . 15 ............................................. 305306
11. . . . . . 16 ............. 306307
12. . . . 16 .......................................... 307
13. . . . 18 ..................................................... 307308
14. X. . . 23 ......................................... 308
15.
. 24 ............................................................. 309
16. . 26 ................................ 309310
17. , ,
(). , 27............................................................. 310
18. .
1 ............................................................................................................... 311
... 547
... 549
, 75 . industrika.ru.