.. .50

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 598


 


1.................................................................................................................................................................. 118
*2................................................................................................................................................................... 118
217. . . . .............................................. 118119
1......................................................................................................................... 118
2.......................................................................................................................... 119
3.......................................................................................................................... 119
*218. . 12 ............... 120
219. . . . 12 ................................................................... 120
220. . 12 ................................................................... 120
221. . 13 ......... 121
222. . . . 1...................................................................... 121
223. . 17 ........................................ 121122
224. ֭
. 17 ....................................................................................... 122
225. . . . 17 .................................................. 123
226. . . . 19 ..................................................................... 123
227. . . . 19 ...................................................................................... 124
228. . . , . . , . . . 20 ........... 124125
229. . . . 22 ................................................ 125

230. .
. 22 ................................................................................................. 126
231. . . 24 ޭ
1918 ............................................................................................................. 126127
232. . . . 24 ............................................... 127
233. . 26 ................................................................................. 127128




... 597
... 599
, 75 . industrika.ru.