.. .5001   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  


. 598


 


1.................................................................................................................................................................. 118
*2................................................................................................................................................................... 118
217. . . . .............................................. 118119
1......................................................................................................................... 118
2.......................................................................................................................... 119
3.......................................................................................................................... 119
*218. . 12 ............... 120
219. . . . 12 ................................................................... 120
220. . 12 ................................................................... 120
221. . 13 ......... 121
222. . . . 1...................................................................... 121
223. . 17 ........................................ 121122
224. ֭
. 17 ....................................................................................... 122
225. . . . 17 .................................................. 123
226. . . . 19 ..................................................................... 123
227. . . . 19 ...................................................................................... 124
228. . . , . . , . . . 20 ........... 124125
229. . . . 22 ................................................ 125

230. .
. 22 ................................................................................................. 126
231. . . 24 ޭ
1918 ............................................................................................................. 126127
232. . . . 24 ............................................... 127
233. . 26 ................................................................................. 127128
... 597
... 599

, 75 . industrika.ru.