.. .22

01   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  

. 516


 


"Daily Chronicle", London, 1912. 159160.
"The Daily Herald", London. 358.
"Deutsche Arbeiter-Sängerzeitung", Berlin. 275.
Do Komitetu Warszawskiego SDKPiL. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zat-wierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 17. Dodatek do N 17 "Gazety Robotniczej", 25 sierpnia, s. 2. : Wiçkszosc Komisji sledczej, naznaczonej przez Zarzad Glowny dla badania spraw prowokacji. 289290.
Do Miedzynarodowego Biura Socj alistycznego w Brukseli. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL. Warszawa, 1912, N 1718, 24 wrzesnia, s. 1819. 46.
Do ogoiu partii. W czerwcu 1912 . []. . ., [1912]. 2 s. (SDPRR. SDKPiL). : Za Zarzad Glowny: Jozef Domanski, J. Karski i dr., przedstawicielka SDKPiL w MBS: R. Luxemburg. 289290.
Do ogoiu towarzyszôw. Pazdziernik 1912. []. . ., 1912. 4 s. (SDPRR. SDKPiL). : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
Do organizacji warszawskie/SDKPiL. Styczen 1912. []. . ., [1912]. 4 s. : Ζ pozdrowieniem partyjnym Zarzad Glowny. 289290.
Do sekcji zagranicznych SDKPiL. 18 pazdziernika 1912 . []. 4 s. (SDPRR. SDKPiL). : Ζ partyjnym pozdrowieniem Zarza^d Glowny SDKPiL. 289290.
Do wszystkich sekcji zagranicznych SDKPiL. Wrzesien 1912 . []. . ., [1912]. 2 s. : Ζ partyjnym pozdrowieniem Zarzad Glowny SDKPiL. . 289290.
Do wszystkich zarzqdow i zebran dzielnicowych SDKPiL. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zatwierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 16, 14 lipca, s. 8 9. : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
Do zarzqkdôw dzielnicowych organizacji warszawskiej. 1 marca 1912. []. . ., [1912]. 4 s. : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
"Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL. Warszawa, 1912, N 1718, 24 wrzesnia, s. 1819. 46, 290291.
1912, N 19, 21 listopada, s. 10. 292.
"Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zatwierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 16, 14 lipca, s. 89, 10. 4546,289290, 291, 292.
... 515
... 517
, 75 . industrika.ru.