.. .2201   02
03   04
05   06
07   08
09   10
11   12
13   14
15  16
17   18
19   20
21   22
23   24
25   26
27   28
29  30
31   32
33   34
35   36
37   38
39   40
41   42
43   44
45  46
47   48
49   50
51   52
53   54
55  


. 516


 


"Daily Chronicle", London, 1912. 159160.
"The Daily Herald", London. 358.
"Deutsche Arbeiter-Sängerzeitung", Berlin. 275.
Do Komitetu Warszawskiego SDKPiL. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zat-wierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 17. Dodatek do N 17 "Gazety Robotniczej", 25 sierpnia, s. 2. : Wiçkszosc Komisji sledczej, naznaczonej przez Zarzad Glowny dla badania spraw prowokacji. 289290.
Do Miedzynarodowego Biura Socj alistycznego w Brukseli. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL. Warszawa, 1912, N 1718, 24 wrzesnia, s. 1819. 46.
Do ogoiu partii. W czerwcu 1912 . []. . ., [1912]. 2 s. (SDPRR. SDKPiL). : Za Zarzad Glowny: Jozef Domanski, J. Karski i dr., przedstawicielka SDKPiL w MBS: R. Luxemburg. 289290.
Do ogoiu towarzyszôw. Pazdziernik 1912. []. . ., 1912. 4 s. (SDPRR. SDKPiL). : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
Do organizacji warszawskie/SDKPiL. Styczen 1912. []. . ., [1912]. 4 s. : Ζ pozdrowieniem partyjnym Zarzad Glowny. 289290.
Do sekcji zagranicznych SDKPiL. 18 pazdziernika 1912 . []. 4 s. (SDPRR. SDKPiL). : Ζ partyjnym pozdrowieniem Zarza^d Glowny SDKPiL. 289290.
Do wszystkich sekcji zagranicznych SDKPiL. Wrzesien 1912 . []. . ., [1912]. 2 s. : Ζ partyjnym pozdrowieniem Zarzad Glowny SDKPiL. . 289290.
Do wszystkich zarzqdow i zebran dzielnicowych SDKPiL. "Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zatwierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 16, 14 lipca, s. 8 9. : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
Do zarzqkdôw dzielnicowych organizacji warszawskiej. 1 marca 1912. []. . ., [1912]. 4 s. : Zarzad Glowny SDKPiL. 289290.
"Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL. Warszawa, 1912, N 1718, 24 wrzesnia, s. 1819. 46, 290291.
1912, N 19, 21 listopada, s. 10. 292.
"Gazeta Robotnicza", organ Komitetu Warszawskiego SDKPiL, zatwierdzony przez Zarzad Glowny partii. Warszawa, 1912, N 16, 14 lipca, s. 89, 10. 4546,289290, 291, 292.
... 515
... 517

, 75 . industrika.ru.